Optimalizácia nákladov na firemný vozový park

car-park

Každá spoločnosť by mala venovať dostatok času a primerane aj prostriedkov na efektívnu starostlivosť o vozový parka to buď formou vlastnej réžie alebo outsourcingu.

Správa vozového parku je proces s veľkým množstvom vstupov a informácií, ktoré výrazne ovplyvňujú náklady firmy.

 • zníženie nákladov pri obstarávaní referentských a managerských motorových vozidiel a prevádzkových nákladov

 • zvýšenie výkonu pracovných procesov a efektivitu nákladov so zameraním na ľudské zdroje s priamym dopadom na hospodársky výsledok spoločnosti

Realizácia postupných krokov:

 1. Audit – vozového parku, porovnanie a výhodnosť modelov, typu vozidiel

 • Servisné náklady

 • Rozsah ponúkaných služieb a ich využitie

 • Interné a externé procesy

 • Analýza a návrh riešení s dôrazom na optimalizáciu nákladov na prevádzku vozového parku so zameraním na priame a nepriame náklady spojené aj s obstarávaní vozidiel.

Výhody outsourcingu:

 • Nezávislosť

 • Odborný team s dlhoročnými skúsenosťami

 • Správne nastavené kontrolné mechanizmy

 • Ochrana vlastných zamestnancov

 • Podrobná znalosť prostredia